Hva er en skyløsning? Hva er ASP?

Safety Computing er en Application Service Provider, forkortet ASP. Vi leverer applikasjoner (programvare) som en tjeneste til bedrifter av alle størrelser. Slike tjenester omtales gjerne som skytjenester eller en ASP-tjenester.

En skyløsning omfatter flere ulike skytjenester som serverkapasitet, all programvare, sikkerhet, backup og vedlikehold – i tillegg får du full brukersupport hos Safety Computing.

Vår komplette skyløsning heter InfoServer og gir deg alle IT-verktøy du trenger i din jobbhverdag.

Vi har et stadig voksende utvalg av skytjenester som dekker ulike behov. Skytjenester er en del av den nye IT-hverdagen. Istedenfor å kjøpe servere og programvare selv, kan bedrifter leie kapasitet etter behov. Det gir deg kostnadseffektivitet og fleksibilitet.

Nå kan du outsource hele IT-driften din til oss. Vi sørger for tilstrekkelig serverkapasitet, all programvare, sikkerhet, backup, vedlikehold og brukersupport. Du slipper å tenke på alt dette.

Skytjenester kan deles inn i 3 hovedtyper: Infrastruktur som en tjeneste (Infrastructure as a Service, IaaS), Plattform som en tjeneste (Platform as a Service, PaaS), og Programvare som en tjeneste (Software as a Service, SaaS). Skytjenestene kan implementeres privat i eget datasenter, som en hybridløsning med kobling mellom eget datasenter og skyleverandørens datasentre, eller all dataprossessering kan skje i skyleverandørens datasentre.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige