Hvor viktig er Online Backup

Tre av fire norske bedrifter kan ikke garantere gjenoppretting av all forretningskritisk informasjon etter strømbrudd eller maskinvarefeil. Mer enn halvparten av norske bedrifter har opplevd å miste informasjon eller vært rammet av nedetid i løpet av det siste året.

De tre vanligste årsakene til datatap og nedetid er maskinvarefeil (61%), strømbrudd (42%) og programvarefeil (35%).

En undersøkelse gjort for EMC i Europa mot 1.750 IT-beslutningstakere innen privat og offentlig sektor viser hvor godt forberedt selskaper er på datatap og systemsvikt. Undersøkelsen er gjort i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Benelux og Russland fra selskaper med mellom 250 og 3000 ansatte, innen forskjellige bransjer som produksjon, varehandel, finans og telekom.

Undersøkelsen viser:

  • 74% er ikke trygge på å kunne gjennopprette fullt ut etter en katastrofe
  • 54% har mistet data eller er rammet av nedetid det siste året
  • 61% rapporterer om maskinvarefeil som primærårsaken til datatap og nedetid
  • 43% oppgir produktivitetstap blant ansatte som den viktigste økonomiske følgen av datatap og nedetid
  • 28% peker på tap av omsetning som resultat av en katastrofe
  • 40% bruker fortsatt tape for gjennoppretting. 80% av disse ønsker å erstatte tape fullstendig.

De tre vanligste årsakene til datatap og nedetid er maskinvarefeil (61%), strømbrudd (42%) og programvarefeil (35%).
Også blant norske bedrifter er det rundt tre av fire som ikke kan garantere gjenoppretting av all forretningskritisk informasjon etter strømbrudd eller maskinvarefeil. Vi anslår at mer enn halvparten av norske bedrifter har opplevd å miste informasjon eller vært rammet av nedetid i løpet av det siste året.

Tre viktigste følgende av system nedetid: Tap av ansattes produktivitet (43%), tap av omsetning (28%) og forsinkelser i produktutvikling (27%).

Dette understreker behovet for å legge opp sikkerhetskopiering og gjenoppretting slik at man kommer tilbake til normal drift så fort som mulig. I den nåværende konkurransesituasjonen har man rett og slett ikke råd til å kaste bort tid fordi IT-systemet er nede. Undersøkelsen klargjør at virksomhetene taper to arbeidsdager per ansatt per år på nedetid.

EMC har i mange år agitert mot sikkerhetskopiering til tape. Undersøkelsen tyder på at dette synspunktet vinner fram. Bare 40 prosent av virksomhetene er fortsatt avhengige av tape, og 80 prosent av disse ønsker å kvitte seg helt med tape.

Hastighet på gjenoppretting og raskere backup er de to hovedgrunnene til det.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige