Visjon

Safety Computing ønsker å eie ansvaret for leveransen i alle ledd. Fra planleggingsstadiet til installasjons- og driftsstadiet. Vi samarbeider med kundens tredjepartsleverandører av programvare for å sikre den høyeste kvalitet på leveranse og drift for våre kunder. Safety Computing sin oppgave er å samarbeide med våre kunders produktspesialister og gi våre kunder optimal IKT-leveranse i alle ledd.

Vi har gått veien fra å være kun IT-konsulenter til også å tilby tjenester som ISP (Internet Service Provider), ASP (Application Service Provider) og TSP (Telephony Service Provider). Vi har konkurrenter på samtlige av våre forretningsområder, men ingen konkurrent som leverer et så komplett produkt for bedrifts- og organisasjonsmarkedet. Ved å fungere som våre kunders rådgiver, finansierer, IT-avdeling, kurssenter, linjeleverandør og telefoni-leverandør, med garanti for at systemene virker, kan våre kunder fokusere på sin spisskompetanse i sin bransje og sitt marked.

Vi i Safety Computing er stolte av å ha IT-selskaper som kunder. Disse selskapene utvikler og/eller drifter sine systemer basert på vår infrastruktur og forretningsmodell, og får en langt større kapasitet ved å benytte våre tjenester. Spesialisering viser seg over tid å være en suksessfaktor, noe også Safety Computing selv har tatt konsekvensen av.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige