ADSL/SHDSL og mobile internettlinjer

Internett med ADSL/SHDSL-linjer gir lavere kapasitet enn fiberlinjer, men kan likevel fungere tilfredsstillende for mindre bedrifter.

ADSL/SHDSL-linjer går via kobberkabler (tradisjonelle telefonlinjer), og dette nettet fases nå gradvis ut i Norge.Innen 2017 vil telefoni på kobbernettet være koblet ut for godt. Med en fiberlinje får du både Internett og IP-telefoni på samme linje. Der kobbernettet er dårlig fjernes det helt innen 2017. Noen steder hvor kobbernettet er i god stand, vil det kunne opprettholdes for ADSL/SHDSL-linjer også etter 2017.

Safety Computing leverer ADSL/SHDSL-linjer med hastigheter fra 2 Mbit/s til 20 Mbit/s. Tjenesten leveres også med statisk IP-adresse(r) og driftet brannmur som tilvalg.

Mobile internettlinjer

På steder hvor man verken har tilgang til kobbernett eller fiberlinjer er mobile internettlinjer løsningen. Safety Computing er mobiloperatør og leverer 4G igjennom Telenor sitt mobile nettverk. En mobil internettlinje kan også være redningen i påvente av å få lagt inn en fiberlinje eller ADSL/SHDSL-linje og/eller fungere som en redundant løsning når høy oppetid er avgjørende.

Info: Alle internettlinjer leveres med Ethernet som grensesnitt.

 Jeg vil ha mer info »

Kundeuttalelser

Neste
Forrige