Grønn Profil

I Safety Computing bygger vi på samspill med miljøet og jobber kontinuerlig med teknologi og rutiner for å skape en bærekraftig plattform å levere våre tjenester på. Ved å fokusere på effektivitet og miljøvennlighet, har Safety Computing økt sin konkurransekraft igjennom dette målbevisste arbeidet, som reduserer tradisjonelle kostnader som kjøling, strøm og investeringer i infrastruktur.
Safety Computing setter krav til oss selv som organisasjon på dette området og vil gjøre det samme overfor våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre produkter og tjenester er miljøvennlige.

Hvordan klarer vi å være miljøvennlige?

  • Deling av systemer mellom flere kunder i flere tidssoner, gir betydelig miljøgevinst. Målsetning er å benytte infrastruktur med en last på mellom 70-80 % kontinuerlig i to tidssoner.
  • Våre tjenester forlenger levetid på våre kunders datamaskiner med mellom 150-200%, grunnet sentralisert datakraft. I tillegg velger mange kunder å benytte enkle og rimelige Tynnklienter, som krever ¼ energi for å produseres vs. en bærbar PC.
  • Levetid på våre systemer er ca. 70 % lengre enn ordinær utstyr, grunnet vår gjenbruksfilosofi og utnyttelse med flere operativsystemer.
  • Virtualisering av datasystemer, øker vår evne til å utnytte infrastruktur optimalt, uten at det går på bekostning av ytelse og bruker opplevelse.
  • Utnyttelse av Norsk klima, ved at våre kjøleaggregat benytter utetemperatur til å kjøle vårt datasenter når temperaturen fall under 15 grader, da benyttes fri kjøling.
  • Unngå å sitte i kø på vei fra og til jobb igjennom for eksempel hjemmekontor. Benytt andre tidspunkter til å reise til/fra jobb.
  • Holder oss oppdatert på teknologi og tenker alltid langsiktig i våre investeringer.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige