Gjennom mange år som kunde kan jeg trygt anbefale Safety Computing

%on%Gjennom mange år som kunde, og utallige programmer og systemer jeg har benyttet, kan jeg trygt anbefale Safety Computing.%off%

Frogner Regnskapskontor AS er et autorisert regnskapsførerselskap og gir profesjonell bistand innen regnskap, lønn og økonomistyring for mindre og mellomstore bedrifter.

 

Ble kjent

Som tidligere økonomidirektør i Verdispar Securities AS i 2006, som på det største var ca. 170 ansatte, var det Safety Computing som leverte alle tjenester og jeg ble i så måte kjent med selskapet da. Safety Computing ble valgt ved oppstarten og fulgte Verdispar Securities fra 1 ansatt til om lag 170 ansatte. En forutsetning for Verdispar Securities var å velge en IT leverandør som var proaktiv på teknologisiden og ikke minst kunne håndtere veksten og opprettholde kvaliteten på alle tjenestene til de ansatte.

Veksten innebar å drifte løsninger i flere underselskaper og avdelinger både i Norge, Sverige, Litauen og Kroatia. Safety Computing løste dette på en utmerket måte lokalt i Norge og til kontorene i utlandet. I perioden som økonomisjef for Verdispar Securities hadde jeg nær kontakt med Safety Computing, både som bruker av systemene og som kontroller av deres leveranser.

Erfaringen

Alle selskaper har «gode og dårlige» dager - også Safety Computing. I den grad jeg opplevde noe som var under min forventning, ble jeg alltid hørt og ikke minst fulgt opp. Det er avgjørende for ett hvert kundeforhold, og seriøsiteten ett selskap jeg ønsker å handle med har. Selskapets ansatte oppleves som spesialister og i den grad de må kommunisere med andre leverandører gjøres dette på en effektiv og profesjonell måte.

Kundeforholdet

Frogner Regnskapskontor ønsker en lokal IT/Sky leverandør, som raskt kan bistå når det brenner, men som har mest fokus på den løpende driften og jobber proaktivt med samtlige ansatte i organisasjonen. Alle skal få den hjelpen de har behov for, raskt. Gjennom vårt kundeforhold med Safety Computing vet jeg hva leveransene mine til enhver tid koster og at kostnadsnivået variere med faktisk aktivitet i selskapet.

Fleksibiliteten med å kunne vokse eller redusere antall ansatte og at kostnadsnivået på månedsbasis følger denne modellen, gir Frogner Regnskap økt konkurransekraft. Aldri mer IT-kostnader som ikke er knyttet opp til faktisk aktivitet i organisasjonen.

Tillit

Frogner Regnskapskontor lever av tillit hos våre kunder og er avhengig av å ha en proaktiv IT/Sky leverandør, som sørger for at vi fra et teknologisk perspektiv respekterer personvernforordningen (GDPR). Sensitive data ønsker vi skal ligge trygt i Norge, hos en leverandør vi vet tar hånd om våre data på en skikkelig måte.

 

Samtext Norway AS

Gjennom mange år som kunde, og utallige programmer og systemer jeg har benyttet, kan jeg trygt anbefale Safety Computing.

 

 
 

Kundeuttalelser

Neste
Forrige