Nytt IKT-system ga oss en sammensveiset organisasjon

%on%I 2006 fikk Amathea meget god hjelp fra Safety Computing med å etablere et felles IKT-system for alle avdelingene i Amathea. Safety Computing gjorde det mulig for oss å skape en sammensveiset organisasjon til tross for store avstander mellom avdelingskontorene våre.%off%

Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 som et gratis lavterskeltilbud til kvinner som har blitt uplanlagt gravid. I løpet av få år ble det etablert 19 kontorer over hele Norge, fra Agder i sør til Finnmark i nord. I 2006 fikk Amathea meget god hjelp fra Safety Computing med å etablere et felles IKT-system for alle avdelingene i Amathea. Safety Computing gjorde det mulig for oss å skape en sammensveiset organisasjon til tross for store avstander mellom avdelingskontorene våre.

Omorganisering for kvalitet og kostnadseffektivitet

Stiftelsen Amathea er finansiert gjennom statsbudsjettet, kommuner, fylkeskommuner og en del private givere. I 2005 var det nødvendig med en organisasjonsgjennomgang for å oppnå en mer enhetlig og faglig kvalitet, og sikre organisasjonen ved hjelp av et felles elektronisk pasientjournal- og telefonisystem. Alle ansatte ble involvert og vi så at en felles omorganisering styrket kvaliteten på våre tjenester og gjorde vår organisasjon mer kostnadseffektiv.

Aktiv prosjektledelse

Lederen i Safety Computing hadde en sentral rolle i etableringen av det nye IKT-systemet, og vi hadde mange møter med ham hvor han gjennomgikk IKT-systemet. Han fungerte som en tolk for oss og sikret at vi forstod hvordan vi skulle bruke Visma og det nye IKT- og telefonisystemet. Han var en aktiv prosjektleder for vår organisasjon og brukte god tid med alle ansatte, mye mer tid enn det som er vanlig i slike sammenhenger.

Felles IKT-system for hele landet

Innføringen av det nye IKT-systemet ble den mest sentrale prosessen i arbeidet med å få alle lokalkontorene våre til å bli en samlet organisasjon. Et annet virkemiddel vi etablerte er en vakttelefon som er åpen for pasienter kl 08.00–20.00. Vi fikk også på plass en felles digital avtalebok for alle ansatte i Amathea, hvor timeavtaler med pasienter blir satt opp. Dette frigjør tid for ansatte slik at de også kan dra til skoler og andre steder for å jobbe med forebyggende undervisning.

Alt ble slik vi etterspurte

Det er viktig at Amathea fungerer godt over absolutt hele landet, slik at våre tjenester er tilgjengelige for flest mulig mennesker. Når du står i den vanskelige situasjonen en uplanlagt graviditet innebærer, skal ikke ditt bosted være avgjørende for din tilgang til Amatheas kompetanse. Safety Computing hjalp oss å rydde opp i vår organisasjon og bygget opp IKT-systemet vårt på en god faglig og ansvarlig måte. Vi valgte Safety Computing som vår IKT-leverandør fordi de matchet Amatheas behov og krav. Safety Computing er veldig serviceinnstilt, ingenting er vanskelig for dem, og alt ble slik vi etterspurte.

Internett-linjer til alle avdelingskontorene

Amatheas veiledere møter ofte mennesker i krise. Dette krever høyt kvalifisert helsepersonell med evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Vi har fått enestående hjelp med alt det tekniske fra Safety Computing. De etablerte internettlinjer til alle avdelingskontorene våre samtidig med at de innførte det nye IKT-systemet vårt. Safety Computing bidro sterkt til at vår omorganisering gikk på skinner og ga et godt sluttresultat.

Tilgjengelighet er svært viktig for oss

Amathea har vært igjennom en lang faglig reise og organisasjonsmessig utvikling de siste årene. Safety Computing forstår at en høy grad av tilgjengelighet er meget viktig for oss. Gjennom IKT-systemet vårt kan alle ansatte å se når de andre ansatte er på jobb, selv om de sitter på hver sin kant av landet. Vi ser også hverandres timeavtaler, slik at når noen er opptatt kan vi lettere koordinere internt hvem som da skal ta seg av ulike saker.

God support til ansatte med lav IKT-kompetanse

Amathea lever av tillit og god omtale, og vi er helt avhengig av å ha et meget godt forhold til våre pasienter. Et godt IKT-system spiller en sentral rolle i dette. Mange av våre ansatte har lav IKT-kompetanse, det er derfor viktig at vår IKT-leverandør forstår vårt kunnskapsnivå og veileder oss på en måte som vi kan forstå. Safety Computing har brukt mye tid på hjelpe ansatte i Amathea, vi får alltid topp service og er meget godt fornøyd. Safety Computing gir oss den tryggheten vi trenger for å føle at dette får vi til.

Høy sikkerhet

En av Amatheas viktigste oppgaver er å gi veiledning til kvinner som er blitt uplanlagt gravide. Det er kvinnene selv som skal ta det endelige valget om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Stiftelsen Amatheas ansatte er høyt kvalifisert helsepersonell som er til stede for kvinnene før, under og etter valget. Abort er et tabubelagt og følsomt emne, så det er helt avgjørende for oss å ha et IKT-system som fungerer optimalt når vi har samtaler med pasientene våre. Alt må journalføres umiddelbart, fordi vi behandler mye sensitiv informasjon som er taushetsbelagt, jfr journalforskriftene i Helseloven. Vi er en helsetjeneste som arbeider etter Helselovgivningen, noe som fordrer høy sikkerhet og kvalitet i vårt IKT-system. Dette er godt ivaretatt med vårt IKT-system fra Safety Computing.

Merlot Reiser AS

Safety Computing gjorde det mulig for oss å skape en sammensveiset organisasjon til tross for store avstander mellom avdelingskontorene våre.


Kundeuttalelser

Neste
Forrige