Visjon

Safety Computing påtar seg ansvaret for IKT-leveranser i alle ledd. Fra planleggingsstadiet til installasjons- og driftsstadiet. Vi samarbeider med kundens tredjepartsleverandører av programvare for å sikre høy kvalitet på leveransen og pålitelig drift for våre kunder. Safety Computing sin oppgave er å gi våre kunder optimale IKT-systemer.

Vi har gått veien fra å være rene IT-konsulenter til også å tilby tjenester som ISP (Internet Service Provider), ASP (Application Service Provider) og TSP (Telephony Service Provider). Vi har konkurrenter på samtlige av våre forretningsområder, men ingen konkurrent som leverer et så komplett produkt for bedrifts- og organisasjonsmarkedet.

Ved å fungere som våre kunders rådgiver, IKT-finansieringspartner, datatekniske avdeling, linjeleverandør og telefonileverandør, og med garanti for at systemene virker, kan våre kunder fokusere på sin spisskompetanse i sin bransje og sitt marked.

Vi i Safety Computing er stolte av å ha IT-selskaper som kunder. Disse selskapene utvikler og/eller drifter sine systemer basert på vår infrastruktur og forretningsmodell, og får en langt større kapasitet ved å benytte våre tjenester. Spesialisering viser seg over tid å være en suksessfaktor, noe vi i Safety Computing har som mål å støtte opp under i nettopp din virksomhet.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige