SafetyFirewall: Brannmur som en tjeneste

Alle virksomheter må ha en brannmur dersom de har en internettaksess. Dette krever kontinuerlig vedlikehold, oppdatering og videreutvikling.

Safety Computing har utviklet tjenesten SafetyFirewall for små og mellomstore bedrifter som ønsker drift av sin brannmur. Tjenesten er også tilpasset virksomheter som har flere brannmurer eller et nettverk av disse. SafetyFirewall innebærer at vi klargjører, installerer og drifter hele eller deler av virksomhetens brannmurløsning. Vi overvåker maskinvaren, oppdaterer programvaren og utfører tiltak i forbindelse med digitale innbruddsforsøk. 

Les mer …

Kundeuttalelser

Neste
Forrige

Twitter