Hvor viktig er online backup?

Tre av fire norske bedrifter kan ikke garantere gjenoppretting av all forretningskritisk informasjon etter strømbrudd eller maskinvarefeil. Mer enn halvparten av norske bedrifter har opplevd å miste informasjon eller vært rammet av nedetid i løpet av det siste året.

De tre vanligste årsakene til datatap og nedetid er maskinvarefeil (61 %), strømbrudd (42 %) og programvarefeil (35 %).

En undersøkelse gjort for EMC i Europa av 1.750 IT-beslutningstakere innen privat og offentlig sektor viser hvor godt forberedt selskaper er på datatap og systemsvikt. Undersøkelsen er gjort i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Benelux og Russland med selskaper med mellom 250 og 3000 ansatte, innen forskjellige bransjer som produksjon, varehandel, finans og telekom.

Undersøkelsen viser:

  • 74 % er ikke sikre på at de kan gjenopprette IT-systemet fullt ut etter en katastrofe.
  • 54 % har mistet data eller er rammet av nedetid det siste året.
  • 61 % rapporterer om maskinvarefeil som hovedårsaken til datatap og nedetid.
  • 43 % oppgir produktivitetstap blant ansatte som den viktigste økonomiske følgen av datatap og nedetid.
  • 28 % peker på tap av omsetning som resultat av en katastrofe.
  • 40 % bruker fortsatt bånd for gjennoppretting. 80 % av disse ønsker å erstatte bånd fullstendig.

Online backup – mer enn bare «kjekt å ha»

Undersøkelsen klargjør at virksomhetene taper to arbeidsdager per ansatt per år på nedetid. Dette understreker behovet for å legge opp sikkerhetskopiering og gjenoppretting slik at man kommer tilbake til normal drift så fort som mulig. I den nåværende konkurransesituasjonen har man rett og slett ikke råd til å kaste bort tid som en følge av at IT-systemet er nede. 

EMC har i mange år agitert mot sikkerhetskopiering til bånd. Undersøkelsen tyder på at dette synspunktet vinner fram. Bare 40 % av virksomhetene er fortsatt avhengige av bånd, og 80 % av disse ønsker å kvitte seg helt med bånd.

Hastighet på gjenoppretting og raskere backup er de to hovedgrunnene til det.

Kundeuttalelser

Neste
Forrige